Privacy Statement

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Tau Audio Solutions BV. In deze verklaring verschaft Tau Audio Solutions BV informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van Tau Audio Solutions BV. Tau Audio Solutions BV gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018. Tau Audio Solutions B.V. kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.
Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tau Audio Solutions BV verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.
Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geef je toestemming aan Tau Audio Solutions BV om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Tau Audio Solutions BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.
Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens
Tau Audio Solutions BV, gevestigd aan Grondzijl 8A te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50963325, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Tau Audio Solutions BV
Grondzijl 8A
9731 DG Groningen
Nederland
https://www.tau.nl/
info@tau.nl
+31 50 549 90 90
Persoonsgegevens die wij verwerken
Tau Audio Solutions BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Account
Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)
Authenticatie nummers
Personalia
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Pasfoto
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Website bezoekers
Gegevens over je activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
IP-adres (geanonimiseerd)
Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
Gegevens contact-, offerte- en sollicitatieformulier (naam, organisatie, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, inhoud)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tau.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tau Audio Solutions BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van je betaling
Identificatie van aangemaakte account(s) en de beveiliging hiervan
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Tau Audio Solutions BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.
Om je een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Tau Audio Solutions BV de bovenstaande gegevens van je nodig heeft. De verstrekking van jouw persoonsgegevens door jou aan Tau Audio Solutions BV is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Tau Audio Solutions BV te sluiten. Wanneer je de gegevens niet verstrekt, is het helaas niet mogelijk om een overeenkomst met Tau Audio Solutions BV aan te gaan.
Geautomatiseerde besluitvorming
Tau Audio Solutions BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tau Audio Solutions BV) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tau Audio Solutions BV bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account te verwijderen of de gegevens binnen het Account te wijzigen.
Tau Audio Solutions BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor zolang als nodig is om de overeenkomst uit te voeren, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht. Voor gegevens uit het sollicitatieformulier geldt een bewaartermijn van 4 weken.
Tau Audio Solutions BV kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Tau Audio Solutions BV verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.
Delen van persoonsgegevens met derden
Tau Audio Solutions BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tau Audio Solutions BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tau Audio Solutions BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tau Audio Solutions BV gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tau Audio Solutions BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Tau Audio Solutions BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe jeIP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kun je het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. Tau Audio Solutions BV heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.
De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Tau Audio Solutions BV te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Tau Audio Solutions BV heeft hier geen enkele invloed op.
Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om content en advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor onze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Cookie overzicht
Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
PHPSESSID Tau Audio Solutions BV Houdt gebruikerssessie
status voor alle pagina-aanvragen bij.
Sessie
_ga Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat_gtag_UA_xx_x Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_icl_current_language WordPress Gebruikt door WordPress om de taalinstelling voor de website te registreren. 1 dag
_hjIncludedInSample Hotjar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie
wpml_referer_url WPML Registreert de laatst opgevraagde URL op de front-end. 1 dag
_cb_analytics CoBrowser Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. Sessie
_cb_settings CoBrowser Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. Sessie
_cb_internal CoBrowser Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. Sessie
_cb_secure CoBrowser Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. Sessie
_cb_tracking CoBrowser Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. Sessie
_gat_cb_xx_ua_xx_x CoBrowser


Google Analytics
Stelt Tau Audio Solutions BV in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. 1 dag
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tau Audio Solutions BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tau.nl.
Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tau Audio Solutions BV zal bij doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tau Audio Solutions BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Tau Audio Solutions BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Lestijden en werktijden signalering. Betrouwbare producten door kwaliteit en precisie.

Contact 

+31(0)50 – 549 90 90

Grondzijl 8A, 9731DG Groningen

Nooit meer de bel missen!

Altijd geattendeerd op de juiste tijd!

Tau Audio Solutions B.V. 

© Copyright 2020 Disclaimer